12 Μαΐου 2010

Aegilops neglecta Req.ex Bertol.


Αιγίλοπας ο Παραμελημένος.

Το γένος λέγεται πώς αποτελεί τον πρόγονο του καλλιεργούμενου σιταριού. Η ονομασία του γένους προέρχεται από την σύνθετη λέξη " αίγι + λωψ " (aig=Βελανιδιά + λώψ=περιβλημα)  " το περίβλημα της βελανιδιάς" και αναφέρεται στην μορφή του καρπού. Τα είδη του γένους είναι αρκετά στον νομό και αναπτύσσονται σε συνθήκες πολύ δύσκολες , χωρίς υγρασία , ενώ έχουν αναπτύξει και μηχανισμούς κατά των ασθενειών των σιτηρών, οι οποίοι μελετούνται ώστε να χρησιμοποιηθούν στις καλλιεργούμενες ποικιλίες . Σημαντική προσπάθεια καταγραφής και πολλαπλασιασμού ντόπιων ποικιλιών σταριού γίνεται από τον Αιγίλοπα www.aegilops.gr ένα δίκτυο για την βιοποικιλότητα με πρωτεργάτη τον φίλο μου Κώστα Κουτή και έδρα τα Λεχώνια του Βόλου. Στο δίκτυο μπορεί να γίνει ανταλλαγή σπόρων για καλλιέργεια σταριού αλλά και κηπευτικών ενώ παράλληλα διοργανώνονται και πολλές εκδηλώσεις με θέματα για σπόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου