23 Νοεμβρίου 2016

Colchicum chimonanthum - K. Persson

Κολχικό το Χειμώνανθο.


Συνεχίζοντας την καταγραφή των Κολχικών, στην περιοχή του Κιλκίς και για πρώτη φορά με αυτή την ανάρτηση γίνεται η καταγραφή του σπάνιου αυτού ενδημικού είδους της κεντρικής Μακεδονίας και στο Κιλκίς. Μέχρι σήμερα είχε καταγραφή η παρουσία του είδους στην Θεσσαλονίκη την Χαλκιδική και στις Σέρρες. Στο Κιλκίς έχω καταγράψει το είδος σε τρείς περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 13 χλμ. Η άνθηση ξεκινά σχετικά νωρίς για το είδος , από τα μέσα του Νοέμβρη και μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη