13 Απριλίου 2014

Rorippa amphibia -(L.) Besser.



 Ρορίππα η Αμφίβια.

Κυριολεκτικά μέσα στο νερό με μαλλιαρές ρίζες και φύλλα με μυτερές εγκολπώσεις.

Doronicum hungaricum - Reichenb.





Δωρόνικο το Ουγγρικό.



Ένα ακόμη Δωρόνικο στο Κιλκίς. Είναι το τρίτο με εμφανή διαφορά από τα υπόλοιπα, στα φύλλα της βάσης που είναι σπατουλοειδή με μίσχο.