Η Χλωρίδα του Κιλκίς.

Στην σελίδα αυτή καταγράφονται όλες οι αναρτήσεις του blog. Τα φυτά παρουσιάζονται μόνο την εποχή που τα συνάντησα σε εξορμήσεις στο Κιλκίς και όχι σε προηγούμενες ή επόμενες εποχές. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η σύγκριση ανθοφορίας με άλλες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι περιοχές επισκέψεων βρίσκονται μόνο στα διοικητικά όρια του Νομού Κιλκίς. Ελπίζω η σελίδα να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης του blog. Στον πίνακα αναγράφετε η ημερομηνία ανάρτησης και η επιστημονική ονομασία του φυτού , ενώ είναι ταξινομημένος αλφαβητικά με την επιστημονική ονομασία των φυτών .

Ενημέρωση  21/1/2012