22 Σεπτεμβρίου 2017

Achillea coarctata -Poiret in LamΑχίλειος η τραχεία.

Πολυετής πόα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα εμφανίζεται στην ηπειρωτική χώρα εκτός της Πελοποννήσου και σε υψόμετρο που φτάνει τα 1.800 μ.

Χαρακτηριστικά του είδους τα γλωσίδια των περιφερειακών ανθιδίων που είναι σχεδόν ακέραια και τα πτερωτά πυκνώς χνουδωτά, φαρδιά μακριά φύλλα.