10 Οκτωβρίου 2011

Polygonum arenastrum - Boreau

Πολύγονο το Αρέναστρο.
Το φυτό ανήκει στην ομάδα του πολύγονου του πτηνόφιλου (aviculare) , μέσα στην οποία το κατατάσσεται από το μέγεθος του άνθους  , το ομοιόμορφο των φύλλων και το μέγεθος του σπόρου που είναι κάτω των 2.5mm. Το φυτό αναπτύσσει πάρα πολύ μικρά άνθη σχεδόν αόρατα . Χαρακτηριστικό του είναι η έρπουσα ανάπτυξή του και η έντονη παρουσία του πολύ κοντά στον άνθρωπο. Μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε σχισμή στις κατοικημένες μεγαλουπόλεις  για να αναπτύξει στην ζεστή επιφάνεια του τσιμέντου ή της ασφάλτου τους πυκνόφυλλους βλαστούς του. Συχνό στην περιοχή του Κιλκίς ακόμη και μέσα στην πόλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου